Jak začít od začátku / How to Begin from the Beginning: (Selži znova a lépe) / (Fail Again, Fail Better)

termín: 2011/03/08 - 2011/05/01
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:

-

Jak začít od začátku
(Selži znova a lépe)

Vernisáž: úterý 8. 3. 2011 18.00
Výstava proběhne: 9. 3. – 1. 5. 2011

zahrají: Panenské ostrovy

Kurátorky: Michaela Ivaniškinová / Mariana Serranová

vystavující umělci: Daniela Baráčková, Kateřina Fojtíková, Petra Herotová, Eva Jiřička, Jana Kalinová, Karel Kunc, Rafani, Erik Sikora, Sláva Sobotovičová a Ivan Mečl, Tomáš Uhnák, Ivan Vosecký, Richard Wiesner, Martin Zet, Jesper Alvaer a Isabela Grosseová

Doba je nejistá. Snad proto se v posledních letech zvedla taková vlna zájmu o utopii – v problémových situacích se jí odjakživa neobyčejně dařilo.

My ovšem nechceme bilancovat vývoj žánru. A dokonce ani účtovat s modernou či stávajícím světovým řádem, jako to činí většina soudobých projektů na dané téma. Náš cíl je mnohem skromnější nebo možná naopak ambicióznější, záleží na úhlu pohledu. Pokusme se pro jednou zapomenout na přestálé prohry i dílčí vítězství a prostě vzít „tady a teď“ jako výchozí bod dalšího směřování. Nejspíš to bude dlouhá cesta, protože na našem „tady a teď“je rozhodně co vylepšovat. A tu se začnou vkrádat pochyby, zda závazek napravovat špatnosti není přece jenom nad naše síly. Není divu, že leckdo v takové chvíli přemýšlí, zda by nebylo nejlepší někam zalézt a počkat, než se to přežene. Jenomže touha po lepším patří k nejstálejším z lidských vlastností a tudíž si můžeme být jisti, že nás dostihne i tom nejzazším koutku. Spíše ona nás než my ji.

Těžko postižitelnou povahu utopie, kterou často tvoří velmi rozličné komponenty, odráží i tahle výstava. Balancuje na hraně mezi nadějí a skepsí, politickou akcí a filosofickou kontemplací, sarkasmem a soucitem... Jsou tu díla, která se vztahují k obecným problémům, ať už společenským či politickým, ale jejich forma je příliš jemná, či spíše jemnocitná, než abychom je mohli považovat za angažované umění. Přesto angažovaná jsou, jen realitě čelí spíše v intencích osobní zodpovědnosti než otevřeného boje.

Měli bychom ovšem připustit, že dopad umění na sociální sféru je značně omezený. Od chvíle, kdy se začalo řídit vlastními pravidly se stalo pro společnost tak trochu nepatřičným, cizorodým prostředím. Ale kde jinde, než právě uvnitř tohoto mikrokosmu můžeme získat dostatečný odstup a celý systém nahlížet jako radikálně odlišný? A jakmile se tak stane, můžeme si začít představovat něco docela jiného než je naše každodenní realita. Každá galerie a výstava tak může sloužit jako laboratoř, kde lze vypracovat a testovat nové obrazy našich přání. Včetně této.

(http://www.futuraproject.cz)

-


Rezignovalo české umění na své společenské poslání a přebývá ve věži ze slonoviny, stranou veřejného zájmu. Nechceme se snažit o příkrou polemiku, spíš o určitý posun v úhlu pohledu. Vycházíme přitom z blochovské definice lidského subjektu jako toužící bytosti, tzn. že naši každodenní realitu i veškeré konání strukturuje naděje, vize lepšího světa. Tato utopická dimenze – schopnost představit si něco radikálně jiného než každodenní realitu uvnitř jejího rámce je naším hlavním (a jediným) kritériem výběru. Zajímají nás díla, která se nějakým způsobem vztahují k problémům přesahujícím rámec výtvarné scény, ať už společenským či politickým, aniž by se k nim vztahovala radikálně.

Has Czech art gave up on its social mission and is now hidden outside of the realm of public interest? Our aim is not to form a direct argument but shift the angle of our perception. Our point of departure is nevertheless rooted in Bloch’s definition of the human subject, defined as a being full of desire; our everyday reality and modes of behavior are structured by hope and a vision of a better world. This utopian dimension – our ability to imagine something radically different to everyday reality and its framework, became the main (and only) criteria for the selection of artists in the show. We are interested in works that with their engagement surpass the borders of art.