Jan Grimm: Obrazy / kresby

termín: 1990/03
instituce: Balneologické múzeum v Piešťanoch
typ výstavy: autorská