Jan Hísek: Grafika

termín: 1996
instituce: Výstavní síň Vysoké školy umělecko-průmyslové
typ výstavy: autorská