UB 12

termín: 1994/09 - 1994/11
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní