Účast ve společenství (Fotodílny ve Starém Gieraltově)

termín: 1989/03
instituce: Malá galerie České spořitelny
typ výstavy: kolektivní