Jan Bružeňák: Obrazy a kresby z cest po Gyginsku

termín: 1985/08 - 1985/09
instituce: Brněnské kulturní centrum
typ výstavy: autorská