Jan Brychta: Šašci

termín: 1967
instituce: Galerie Fronta
typ výstavy: autorská