Jan Brukner: Z výtvarné tvorby

termín: 1986/05/01 - 1986/05/31
instituce: Kino Družba
typ výstavy: autorská