Jacques Callot: Grafické dílo

osoba, narození
Wittlichová Jana, 2. 9. 1937