Jacques Callot: Grafické dílo

osoba, narození
Wittlichová Jana, 1937