Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta 1982 - 1984

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2010   Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta 1982 - 1984