Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta 1982 - 1984

osoba, narození
Jindra Jan, 7. 10. 1962