Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta 1982 - 1984

termín: 2010/10/05 - 2010/11/05
instituce: Fotograf Gallery
typ výstavy: autorská