Tamara Kolenčíková

termín: 1982/11/26 - 1982/12/12
instituce: Výstavná sieň I. Krasku
typ výstavy: autorská