Taras Ševčenko: Výstava o životě a díle

termín: 1951/03
instituce: Klementinum, Zrcadlová kaple
typ výstavy: autorská