Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei

termín: 1972
instituce: Galerie im Erker
typ výstavy: kolektivní