Indie a Nepál ve fotografiích Jiřího Motáka

termín: 2010/05/15 - 2010/06/13
instituce: Regionální muzeum v Litomyšli
typ výstavy: autorská