Igor Kalný: Kresby

termín: 1990/04/11 - 1990/05/20
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: autorská

poznámka:
projekce filmů o umění - Dezider Milly, Proměny podob a Labyrint světa