Igor Kalný: Výber z tvorby

termín: 1988
instituce: Ústav sociálnej spravedlivosti
typ výstavy: autorská