Jan Berdyszak: Refleksje komplementarne inne do baz fragment jako całośċ radykalna

termín: 1987/01
instituce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
typ výstavy: autorská