Tibor Bartfay: Sochárske dielo

termín: 1983/04
instituce: Dom kultúry
typ výstavy: autorská