Theodor Baník: Výber z diela

termín: 1979/09 - 1979/10
instituce: Mirbachov palác
typ výstavy: autorská