Interglass sympozium 1991, závěrečná výstava

termín: 1991/10/13 - 1991/11/03
instituce: Kulturní dům Bohemia
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
asi stovka autorů
zatím připojeni pouze autoři zmiňovaní ve výstřižku