Ing. arch. Lubor Marek, ing. arch. Václav Kubec: Výstava obrazů

termín: 1983/09/15 - 1983/09/30
instituce: Velká zasedací síň STÚ
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
23.9. v 16 hodin se koná beseda s vystoupením Dr. Františka Dvořáka