Jakub Sýkora: Rozpad krajiny

termín: 2007/02/01 - 2007/03/11
instituce: Palác Akropolis, foyer (AGalerie)
typ výstavy: autorská

poznámka:
Pracuje převážně s moderními vyjadřovacími prostředky (video, 3d, 2d počítačová grafika…), avšak způsobem (pokorou), typickým spíše pro klasické techniky. Vystavený soubor počítačových tisků „rozpad krajiny“ je experiment který zkoumá jiné než optické deformace obrazu.
zdroj - www.palacakropolis.cz