Ilinx: O vratkosti vnímání

termín: 2009/09/03
instituce: DOX, kavárna
typ výstavy: přednáška/projev

poznámka:

3. září / Ilinx: O vratkosti vnímání
Tomáš Dvořák - teoretik médií - přiblíží fyziologická zkoumání vestibulárního aparátu – orgánu rovnováhy, s důrazem na průkopnický výzkum závrati Jana Evangelisty Purkyně.