XXXII. Ogólnopolski międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski Bolesławiec 96 (Výstavy prací)

termín: 1997
instituce: Zakład narodowy im. Ossolińskich
typ výstavy: kolektivní