XIX. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne - Porcelana inaczej (Výstava prací)

termín: 1995/10/12 - 1995/11/04
instituce: Galeria pod Atlantami (Wojewódzka Biblioteka Publiczna)
typ výstavy: kolektivní