XXXI. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej (Výstava prací)

termín: 2008/02 - 2008/03
instituce: Muzeum Miejskie we Wrocławiu
typ výstavy: kolektivní