XXXI. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej (Výstava prací)

termín: 2007/09
instituce: Muzeum w Wałbrzychu
typ výstavy: kolektivní