Ilja Bílek

termín: 2001/03/22 - 2001/04/15
instituce: Galerie na Jánském Vršku
typ výstavy: autorská