J & K Tools and relics

termín: 2008/12 - 2009/01/15
instituce: etc. galerie
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Small Structures Are Beautiful vol I
prosinec 2008 - leden 2009 (Project space uqbar, Berlin v etc. galerii)
etc. galerie připravila ve spolupráci s berlínským experimentálním prostorem uqbar v rámci projektu Small Structures are Beautiful výstavu Janne Schäfer (*1976 Darmstadt) a Kristine Agergaard (*1975 Kopenhagen), které spolu tvoří od roku 1999 umělecké duo J&K. Umělkyně se ve svých performancích vypořádávají hravým způsobem s různými systémy víry a světonázory. Srovnatelné s přístupy experimentální archeologie jsou i pokusy, které zkouší J&K samy na sobě v podobě identifikace s jimi vytvořenými fiktivními rolemi. Těmito experimenty a inscenováním magických rituálů si umělkyně snaží performativně přisvojit obrazy a představy odlišných zkušeností se světem a současně je probudit k životu.
Instalací v etc.galerii J&K vybízí diváka na cestu do komplexního paralelního vesmíru, který vytváří pomocí objektů a obrazů. Projekt Tools and Relics se opírá o inventář performativních prací J&K z posledních let, které jsou na pražské výstavě poskládány do kolážovité inscenace prostoru. Jsou to nálezy a relikty jako např. nádobky, polodrahokamy, hrací karty nebo obrázky z časopisů National Geographic za posledních 50 let a také koláže a inscenované fotografie odkazující na fiktivní systémy symbolů a stvoření kultu umělkyň.
Prezentací v prostředí tradičních kulturněhistorických uměleckých sbírek nebo také klenotnic získávají vystavené profánní věci auru kultovních předmětů popř. muzejních nálezů, které se zdají být indiciemi kulturní paměti. Umělkyně si přitom pohrávají s referenčními systémy a podtrhují vykonstruovanost skutečnosti a pravdy tak, jak se s ní setkáváme ve zdánlivě objektivních reportážích, ale také v historické vědě a muzejním zpracování, především v kombinaci textu a obrazových médií. Hravé, fantaskní výtvory umělkyň J&K staví poznávací proces do středu pozornosti a ptají se po existenci pojmů jako je autentičnost, originál, originalita, realita, pravda, fikce, iluze, zdání... a tím i po podstatě racionálního obrazu světa. Divák vtažený do matoucí hry referencí a odkazů na pomezí reality a fikce je vyzván, aby si udělal vlastní názor.
Práce zde nekončí ve zrakovém ústrojí diváka, nýbrž v něm teprve začíná, neboli jak píše John Mulholland ve svém Magic Manual: " Magic is made to fool the mind and not the eye." /"Kouzlo má oklamat mysl a ne jen oko"/.
1 Small Structures Are Beautiful je název výměnného projektu mezi výstavními prostory uqbar, Berlin a etc. galerií, Praha. Po výstavě Tools and Relics organizované berlínským experimentálním prostorem uqbar v etc. galerii následuje výstava Martina Kubíčka, kterého představí etc. galerie v berlínském uqbar.
Antje Weitzel, 2008
zdroj - www.etcgalerie.cz