Tomáš Džadoň: Území nikoho / No Man's Land

termín: 2009/03/31 - 2009/04/17
instituce: Galerie Jelení
typ výstavy: autorská