Ultra Violet

osoba, narození
Bycko Michal, 12. 10. 1952
Hriseňková Nataša,