Igor Benca: Grafika (Recyklácie)

termín: 2006/11/22 - 2006/12/17
instituce: Štátna galéria v Banskej Bystrici
typ výstavy: autorská