Jan Hísek

termín: 2001/11/14
instituce: Galerie Gema, Dům U dvou divých mužů
typ výstavy: autorská