Jan Hísek

termín: 1990/06/26 - 1990/06/29
instituce: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
typ výstavy: autorská