Jan Hendrych: Kresby

termín: 2004/06
instituce: Galerie u Lávky
typ výstavy: autorská