INFOPHR: Cizorodé struktury v krajině měst

termín: 2006/05/19 - 2006/06/05
instituce: Komunikační prostor Školská 28
typ výstavy: kolektivní