Dánské grafické umění

termín: 1926/09 - 1926/10
instituce: Národní Shromáždění, místnosti Krasoumné Jednoty
typ výstavy: kolektivní