Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007

termín: 2008/05/15 - 2008/09/30
instituce: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
typ výstavy: kolektivní