Index

termín: 1966/09/15 - 1966/10/15
instituce: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Galerie výtvarného umění