Inter-Kontakt-Grafik V. mezinárodní trienále grafiky

termín: 2007/10/10 - 2007/11/25
instituce: České muzeum výtvarných umění
typ výstavy: kolektivní