ÜberlebensKunst

termín: 2000/03/18 - 2000/04/30
instituce: Neuer Berliner Kunstverein
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
založeno podle www.i-datum.cz
katalog
V době od 18. 3. do 30. 4. 2000 je možné vidět v berlínské galerii Neuer Berliner Kunstverein (NBK) výstavu současného českého umění pod názvem "ÜberlebensKunst" (český překlad "Umění přežít" je do jisté míry zavádějící, v němčině jde spíše o znalost jak přežít např. v divočině, proto velké K na začátku slova kunst). Jako podtitul bylo německou stranou zvoleno označení - Junge Künstler aus Prag (Mladí umělci z Prahy), na výstavě jsou však kromě mladé generace autorů (K. Kintera, A. Kotzmanová, J. Mančuška, P. Pasterňák, M. Pěchouček, skupina Pode Bal, M. Preslová a I. Vosecký, což je samo věkově velmi široké spektrum zastoupeni také J. Kovanda a V. Skrepl.
Na vzniku výstavy spolupracovali Jana a Jiří Ševčíkovi s kurátorem galerie Alexandrem Tolnayem, který se podílel jak na výběru autorů, tak na celkové koncepci instalace. Organizačním a materiálním zabezpečením se kromě NBK projektu spoluúčastnila pražská galerie MXM.
Až na výjimky bylo možné vidět vystavená díla již dříve v Praze či Česku. Kintera je zde zastoupen svými Mluviči, Skreplův "Útulný domov" byla pozměněná verze stejnojmenné instalace z výstavy "Vzdálené podobnosti - Lepší než kosmetika" ve Veletržním paláci v Praze, která se konala na podzim minulého roku, stejně jako koupelna J. Mančušky pod názvem "ráno 2001". Pěchouček vystavoval své fotoseriály, z nichž některé byly součástí výstavy "Blue Fire", Kotzmannová "Myší díry" (černobílé fotografie myších děr v nadživotní velikosti), Vosecký napsal na zeď polystyrenovými písmeny KÖNNTETIHRUNSLIEBHABEN? (což je uměle vytvořená složenina, jejíž možný překlad zní: Mohlibystenásmítrádi?). Pastrňák byl zastoupen videoprojekcí "Twin Peaks", Preslová velkoplošnou fotografií Sokolů, skupina Pode Bal politickou videoprojekci "EU". Iž zmíněnou výjimkou byl např. J. Kovanda, který svoji instalaci špaget naházených na zeď s názvem "Le dessin automatique", spolu s kolážemi vytvořenými na počítači koncipoval přímo pro tuto výstavu.
Jako výhodu lze označit fakt, že se galerie NBK nachází ve čtvrti Mitte, kde je pro velké mnoství galerií možné okamžité srovnání
ÜberlebensKunst, 18. 3. - 30. 4. 2000, Neuer Berliner Kunstverein, Berlín (Chaussestrasse 128/129, 101 15 Berlin)