Dana Puchnarová: Sny o civilizaci

termín: 1981/08/18 - 1981/09/06
instituce: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
typ výstavy: autorská

poznámka:
výstava pořádána pod záštitou OV ČSŽ na počest světového kongresu žen MDFŽ Praha