Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory

termín: 2003/05/01 - 2003/06/22
instituce: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
typ výstavy: autorská