Daniel Fischer: Altamira

termín: 1985/04/02 - 1985/04/19
instituce: Galerie pod podloubím
typ výstavy: autorská