Jadran Šetlík: Portréty: Fotografické obrazy Jadrana Šetlíka z cyklu Galerie Milenia Jadran

termín: 2003/02/04 - 2003/02/20
instituce: Muzeum Vyškovska
typ výstavy: autorská