Umění restaurovat umění: Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996 - 2006 / The Art of the Restoration: The Work of the Restorion Department of the Moravian Gallery in Brno 1996 - 2006

termín: 2006/11/30 - 2007/03/18
instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum
typ výstavy: kolektivní