Inge Kosková: Modlitba za stromy

termín: 2006/10/18 - 2006/11/18
instituce: Výstaviště Flora, Stánek č. 36
typ výstavy: autorská