Jan Bauch: Obrazy, kresba, grafika, plastika

termín: 1995/01/03 - 1995/01/31
instituce: Výtvarné centrum Chagall
typ výstavy: autorská